Jarac

CRNILO KUP 2023

-PRAVILNIK NATJECANJA-

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Crnilo Kup 2023. je natjecanje u lignjolovu organizirano od strane Udruge mladih „Jarac – Lukoran“ u suradnji sa SRD „Harpun“ (u daljnjem tekstu: „Organizator“).

1.2. Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost te se Organizator ograđuje od bilo kakve možebitne štete prouzročene od strane natjecatelja jednih drugima, prema trećim osobama i njihovoj imovini ili prema okolišu.

1.3. Odgovornost je svakog natjecatelja pridržavati se Pravilnika natjecanja.

1.4. Odgovornost je Organizatora provoditi regularnost natjecanja, koristeći pritom objektivne metode.

1.5. Za pomoć u provedbi regularnosti natjecanja Organizator delegira suca natjecanja (u daljnjem tekstu: „sudac“).

1.6. Organizator prikuplja podatke o natjecateljima u svrhu identifikacije ekipa za vrijeme natjecanja i utvrđivanja rang liste.

1.7. Organizator ima pravo na pregled brodica prije početka natjecanja i na nadzor natjecatelja za vrijeme natjecanja.

1.8. U slučaju sumnje na kršenje Pravilnika natjecanja, Organizator ima pravo diskvalificirati sudionike i izreći zabranu budućeg sudjelovanja.

1.9. Organizator ima pravo odbiti prijavu ukoliko to smatra opravdanim te nije dužan pružiti objašnjenje.

2. PROPOZICIJE NATJECANJA

2.1. Natjecateljska ekipa (u daljnjem tekstu: „ekipa“) podrazumijeva jedno plovilo s isključivo jednim do tri natjecatelja.

2.2. Svaka brodica mora biti pod vodstvom osobe s odgovarajućom dozvolom za voditelja brodice i ribolovnom dozvolom.

2.3. Naknada za sudjelovanje iznosi 10,00 € po natjecatelju.

2.4. Lokacija natjecanja: Lukoran, otok Ugljan.

2.5. Dozvoljena zona lova proteže se od punte Ćinte do punte Barićeve, kako je definirano na karti natjecanja.

2.6. Natjecanje se održava po sljedećem rasporedu:

  • 14:00 – Otvaranje prijava
  • 16:00 – Zatvaranje prijava
  • 16:30 – Početak natjecanja – isplovljenje s lukoranske rive
  • 20:00 – Povratak na mjesto isplovljenja i prijava ulova

 

2.7. Povratak nakon navedenog roka predstavlja temelj za diskvalifikaciju. Organizator može prihvatiti prijavu do 16:30, ukoliko to smatra prikladnim.

2.8. Ekipa se smatra prijavljenom nakon što je preuzela natjecateljski broj.

2.9. Da bi ekipa završila natjecanje dužna je predati predati ulov, u označenim vrećicama koje će dobiti prilikom preuzimanja natjecateljskog broja, u za na to predviđeno mjesto.

2.10. Sav prijavljeni ulov zadržava Organizator te ga priprema kao večeru za sudionike i goste nakon završetka vaganja.

3. PRAVILA NATJECANJA

3.1. Zabranjeno je spajanje brodica jednih za druge na moru za vrijeme natjecanja, osim u slučaju nužde.

3.2. Zabranjeno je dijeljenje ili razmjenjivanje ulova među ekipama ili primanje ulova od treće strane.

3.3. Dozvoljen je lov isključivo svim vrstama umjetnih varalica namijenjenih za lov liganja.

3.4. Dozvoljena je uporaba svjetla.

4. VAGANJE I ODREĐIVANJE PORETKA

4.1. Vaganje ulova obavlja sudac.

4.2. Sudac je ovlašten procijeniti svježinu ulova te ako to smatra opravdanim, po slobodnom uvjerenju diskvalificirati ekipu.

4.3. Pravo na žalbu i novo vaganje ostvaruje se uz polog od 30,00 € i to samo neposredno nakon vaganja. U slučaju uvažavanja žalbe polog se vraća.

4.4. Boduju se lignje i sipe ulovljene za vrijeme natjecanja, a 1 gram mase ulova predstavlja 1 bod.

4.5. Na temelju utvrđenog broja bodova ekipe se rangiraju silazno po:

 1. ukupnom broju bodova,
 2. masi najveće pojedinačne lignje,
 3. masi prosječnog ulovljenog primjerka (kvocijent ukupne mase ulova i ukupnog broja primjeraka).

5. NAGRADE

5.1. Prije početka natjecanja, organizator je dužan jasno definirati sve nagrade.

5.2. Tri prvoplasirane ekipe osvajaju pehare i medalje te sponzorske nagrade.

5.3. Nagradu za „Najveću lignju“ Organizator dodjeljuje natjecatelju koji je ulovio lignju najveće mase.

5.4. Nagrada za „Najbolju lignjolovku“ Organizator dodjeljuje najbolje plasiranoj natjecateljici.

5.5. Počasna nagrada za „Najbolje lignjolovilo“ u obliku zastavice dodjeljuje se plovilu u kojem je nastupila pobjednička ekipa. Ova zastavica je prijelaznog karaktera i mora biti vraćena prije početka sljedećeg natjecanja.

5.6. Nagrada „Lucky Loser“ u obliku sponzorske nagrade dodjeljuje se nasumično odabranoj ekipi koja je osvojila bodove, a rangirana je ispod nagrađenih mjesta i njeni članovi nisu već nagrađivani na ovom natjecanju.

5.7. Sve eventualne dodatne nagrade i njihovu raspodjelu određuje Organizator.